Veden käsittely alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Veden käsittely

Puhdas pohjavesi ei vaadi raskasta käsittelyä, ainoastaan pH:n nostamisen ja varmuusdesinfioinnin.

Pohjavesi

Joensuussa käytetään vesilähteenä ainoastaan korkealaatuista pohjavettä. Maaperän suodattama kirkas vesi ei vaadi puhdistusta. Pohjavedenotto on hajautettu usealle pohjavesialueelle ja niiden vedenottamoille. Suurimmalla verkostopiirialueella Joensuu-Kiihtelysvaara-Hammaslahti pohjavettä otetaan yhdeksältä vedenottamolta ja vesi käsitellään viidessä vedenkäsittelylaitoksessa. Eno-Uimaharju -verkostopiirialueella pohjavettä pumpataan kolmelta vedenottamolta ja vesi käsitellään jokaisen vedenottamon yhteydessä olevalla vedenkäsittelylaitoksella. Tuupovaara-Kovero -verkostopiirialueella on kaksi vedenottamoa ja molempien ottamoiden vesi käsitellään omalla vedenkäsittelylaitoksellaan.

Veden käsittely

Koska pohjavesi on usein lievästi hapanta, veden pH-arvoa nostetaan suodattamalla vesi kalkkikivikerroksen läpi, jolloin sen pH nousee lähelle neutraalia (7-8 pH-asteikolla). Eno-Uimaharju -alueella yhdessä käsittelylaitoksessa veden pH nostetaan syöttämällä raakaveteen soodaa. Käsittelyä kutsutaan alkaloinniksi ja se tehdään vedenjakeluverkoston ja kuluttajan vesilaitteiden suojelemiseksi syöpymiseltä. Alkalointi vähentää myös metallien liukenemista putkista veteen. Ennen kuin vesi pumpataan verkostoon, se desinfioidaan ultraviolettivalolla. Desinfioinnilla varmistetaan veden mikrobiologinen laatu ja hillitään mikrobien kasvua verkostossa. UV-käsittely ei vaikuta veden makuun tai hajuun.

Joensuun Vedellä on käytössä 14 vedenottamoa, joilta vesi pumpataan 10 alkalointilaitokselle käsittelyyn ja edelleen vesijohtoverkostoon. Verkostoalueen veden riittävyyttä on varmistettu neljän isoimman vedenkäsittelylaitoksen yhteydessä olevilla vesisäiliöillä sekä vesitorneilla. Vesisäiliötilavuus on koko toiminta-alueella 12 300 m³.  Puhtaan veden jakeluverkostoa on noin 950 kilometriä.

Yhteystiedot

Anne Savolainen Vesihuoltoinsinööri, veden laatu ja pohjavesiasiat 050 514 1905 anne.savolainen@joensuu.fi

Sami Nygren

Sami Nygren Tuotantopäällikkö 050 376 8814 sami.nygren@joensuu.fi