Rakentaminen

Rakentaminen 2022

Tällä sivulla kerrotaan Joensuun Veden vuoden 2022 isoimmista rakentamishankkeista. Lisäksi toteutamme pienempiä hankkeita ympäri kaupunkia turvaamaan laadukkaan vesihuollon toimivuus.

Niinivaaran uusi vesitorni

Vuoden 2022 aikaan toteutetaan rakennussuunnittelua ja hankkeen valmistelua mm. toteuttamalla uusien vesihuoltojohtojen rakentaminen Vesitorninkadun alle. Uuden vesitornin vesisäiliötilavuudeksi on suunniteltu n. 2300 m³, josta ns. poikkeustilanteiden varavesitilavuutta on n. 800 m³. Uusi vesitorni on tarkoitus rakentaa vanhan vesitornin (n. 2400 m³) viereen.

Rakentaminen 2022, Tuupovaaran vesitornin saneeraus

Tuupovaaran vesitornin saneeraus

Kuntotutkimuksen perusteella vesitorni kannattaa korjata. Alkuvuodesta toteutetaan saneeraussuunnittelu, jossa selviää tarkemmat korjaustoimenpiteet.

Rakentaminen 2022, Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Vuonna 2021 tehdyssä aurinkoenergiaselvityksessä kartoitettiin Joensuun Veden toiminta-alueella aurinkovoiman tuotannon potentiaalisia kohteita. Selvityksen perusteella niitä löytyi 16 kappaletta 33:sta. Kohteista tehdään vuonna 2022 suunnitelmat, joiden pohjalta lähdetään toteuttamaan investointeja lyhimmän takaisinmaksuajan perusteella.

Vuonna 2022 on tarkoituksena toteuttaa aurinkovoimala 2–4 kohteeseen.

Innehållspresentatör

Rakentaminen 2022, Verkostosaneeraukset

Verkostosaneeraukset

Verkostosaneerauksissa jatketaan mm. Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan sekä Ratapihan jätevesilinjan saneerausta.

Rakentaminen 2022, Vesistöalitukset

Vesistöalitukset

Uimaharjussa vesijohdon vesistöalitukseen liittyen uusitaan vanhat runkovesijohdot Rukavedellä välillä Honkavaara–Honkaniemi. Uudet muoviset halkaisijaltaan 160 mm vesijohdot (2 kpl) painotetaan Rukaveden pohjaan. Vesistöalituksen pituus on noin 3 kilometriä. Pääurakoitsijana kohteessa toimii Savon Kuljetus Oy. Työt on aloitettu Honkavaaran puolella v. 2021 joulukuussa uuden radanalituksen ja rantaosuuden rakentamisella.

Pielisjoen vesistöalituksessa välillä Karsikko–Mutala uusitaan vanhat runkovesijohdot. Karsikon puolen maaosuuden suuntaporaukset on tehty viime vuoden puolella ja v. 2022 tammi–helmikuussa porataan joen alitusputket. Pääurakoitsijana kohteessa toimii Viestra Oy.

Lisäksi valmistaudutaan saneeraamaan jäteveden paineviemäriä Pielisjoen alitse Hasanniemen ja Kuhasalon välillä. Hankkeessa on meneillään lupaprosessi.

Rakentaminen 2022, Hammaslahden radanalituksen vesijohdon rakentaminen

Hammaslahden radanalituksen vesijohdon rakentaminen

Radanalitus porataan alkuvuodesta ja sen jälkeen hanke jatkuu maaosuuksien rakentamisella.

Rakentaminen 2022, Haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen

Haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen

Niittylahdessa Rantatien alueella välille Vitasniementie–Kirjalanpolku rakennetaan uusi paineviemärin runkolinja vuoden 2022 aikana.

Rakentaminen 2022, Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Kaupunkirakennepalveluiden kanssa sovituissa yhteishankkeissa rakennutamme uutta vesihuoltoa tai korjaamme vanhaa verkostoa.

Vuoden 2022 uudisrakentamisen kohteista pääpaino on Karhunmäen ja Multimäen alueilla, uudiskohteiden rakentaminen käynnistyy tammikuun aikana.

Peruskorjausta toteutetaan mm. Reijolan Uutelantiellä, Niinivaaralla Vesitorninkadulla, Eeron- ja Timonpuistikossa, Kurjenkadulla (välillä Sipinkatu - Ranta-Mutalantie) Mutalassa sekä Vehkalahdentiellä Penttilässä. Kehittämishankkeisiin liittyen toteutetaan Koulukadun peruskorjausta välillä Yläsatamakatu–Pohjoiskatu. Peruskorjauskohteiden työt alkavat heti alkukesästä ja hankkeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Rakentaminen 2022, Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamot

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla jatketaan puhdistusprosessin tehostamista ja valaistuksen uusimista energiatehokkaammaksi. Lisäksi Kuhasalossa, Enossa ja Tuupovaarassa jatketaan rakennusten peruskorjausta.