Ajankohtaista alasivun pääkuva

Innehållspresentatör

angle-left Aurinkoenergiahankkeet

Aurinkoenergiahankkeet

Vuonna 2021 teetetyssä Ramboll Finland Oy:n selvityksessä kartoitettiin aurinkovoiman tuotannon potentiaalisia kohteita Joensuun Veden vesihuoltolaitoksilla. Selvitys pitää sisällään arvion laitoksille asennettavien aurinkopaneelien määrästä, kapasiteetista sekä elinkaarikustannuksista.

Ensimmäisen kerran Joensuun Vesi on ottanut aurinkosähkön käyttöön Kerolan alkalointilaitoksella. Laitoksen katolle rakennettiin aurinkosähkövoimala syyskuussa 2020. Teholtaan aurinkovoimasähköjärjestelmä on 140 kWp ja se koostuu 420 aurinkopaneelista sekä seitsemästä verkkoinvertteristä, jotka muuntavat aurinkosähkön verkkojännitteeksi.

Aurinkovoimalan energiantuotanto Kerolan alkalointilaitoksella on vuonna 2021 ollut noin 80 000 kWh. Kesäkuukausina aurinkoenergiasähkön tuotanto riittää tuottamaan laitoksen kuluttaman sähköenergian. Ylimääräinen sähkö tuotetaan Pohjois-Karjalan sähkön verkkoon. 

Joensuun Veden strategisena päämääränä vuosille 2020-2021 oli mm. huomioida ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa. Näiden indikaattoriksi valittiin aurinkosähkövoimaloiden toteutusselvitys koko vesihuoltolaitokselle. Lisäksi Joensuun Vesi - liittyi 14.8.2020 Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon, jonka tavoitteena on edistää kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Joensuuta. Joensuun Vesi sitoutui teettämään aurinkoenergiaselvityksen ja toteuttamaan sen perusteella energiatehokkaimmat ratkaisut.

Potentiaalisia kohteita selvityksen perusteella löytyi 16 kappaletta 33 kohteesta. Kohteista tehdään vuonna 2022 Ramboll Finland Oy:n kanssa kohde kohtaiset suunnittelut, jonka pohjalta lähdetään tekemään investointeja siinä järjestyksessä, millä kohteella on lyhin takaisinmaksuaika. 

Tänä vuonna yksi rakennettavista kohteista on Onttolan alkalointilaitos.  Aurinkovoimala rakennetaan laitoksen katolle. Aurinkopaneelien arvioitu tuotto vuodessa on noin 53 000 kWh, joka vastaa kahden sähkölämmitteisen omakotitalon sähkökulutusta. Hankkeen arvioitu takaisinmaksuaika on 10 vuotta, Valtio energiatuen (20 %) avustuksella.

Tavoitteena on rakentaa kaikki 16 potentiaalista kohdetta niin, että joka vuosi rakennetaan useampi aurinkovoimala. 

Lisätietoja Joensuun Veden aurinkoenergiahankkeista:
Sami Nygren
tuotantopäällikkö
050 376 8814
sami.nygren@joensuu.fi