Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia Joensuun Vedelle usein esitettyihin kysymyksiin. Ellet löydä etsimääsi tietoa, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla tai puhelimitse.

Juomavesi

Onko juomavesi kovaa vai pehmeää?

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Niiden määrä vedessä on Joensuussa alhainen eli vesi on pehmeää tai erittäin pehmeää. Veden kovuus vaihtelee vedenkäsittelylaitoksesta riippuen 0,25–0,78 mmol/l välillä. Veden kovuus voidaan ilmoittaa myös saksalaisella kovuusasteikolla, jolloin Joensuun vesi vaihtelee välillä 1,4–4,3 °dH. Pehmeään veteen tarvitaan vähemmän pesuainetta kuin kovaan veteen. Laske siis pesuaineen määrä pehmeälle vedelle annetun ohjeistuksen mukaan.

Mikä on juomaveden pH?

Veden happamuustaso eli pH on 7,5–8,5. Vesi on siis hyvin lievästi emäksistä.

Onko juomavedessä fluoridia?

Joensuun alueen pohjavesissä on fluoridia 0,03–0,06 mg/l. EU:n talousvedelle asettama laatuvaatimuksen raja-arvo on 1,5 mg/l.

Lisätäänkö veteen klooria?

Juomaveteen ei lisätä klooria. Veden hygieenisyyden turvaamiseksi käytetään UV-desinfiointia.

Lisätäänkö veteen kalkkia?

Veteen ei lisätä erikseen kalkkia. Koska pohjavesi on usein lievästi hapanta, veden pH-arvoa nostetaan suodattamalla vesi kalkkikivikerroksen läpi, jolloin sen pH nousee lähelle neutraalia (7–8 pH-asteikolla). Käsittelyä kutsutaan alkaloinniksi ja se tehdään vedenjakeluverkoston ja kuluttajan vesilaitteiden suojelemiseksi syöpymiseltä. Alkalointi vähentää myös metallien liukenemista putkista veteen.

Mitä teen, jos hanasta ei tule vettä?

Joensuun Vesi ilmoittaa suunnitelluista vesijohtotöistä ennakkoon ja äkillisistä vesikatkoista mahdollisimman pian etusivun Häiriötiedotteet-osiossa. Vesikatkon syynä voi olla myös talon sisäiset huoltotyöt, joista saat tietoa kiinteistön huoltoyhtiöltä. Jos et löydä syytä vesikatkolle, soita päivystysnumeroomme 013 3373 599.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Harmaus tai maitomainen sameus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Tee ns. vesilasitesti; laita vettä lasiin ja odota 10 min. Mikäli vesi kirkastuu, niin vesi on käyttökelpoista.

Mitä tehdä, kun hanavesi on ajoittain ruskeaa?

Veden virtaussuunnan muutos vesijohtoverkostossa voi irrottaa saostumia tai ruostetta vesijohdon seinämiltä. Virtaussuunnan muutos johtuu verkostossa tehtävistä huoltotöistä tai putkirikosta. Ruskea vesi ei yleensä ole vaarallista, mutta sitä ei silti suositella juotavaksi. Useimmiten vesi kirkastuu, kun sitä juoksuttaa hanasta jonkin aikaa. Jos vedessä on ruskeaa väriä toistuvasti, se voi johtua talon putkiston ruosteisuudesta. Silloin on syytä ottaa yhteyttä LVI-alan yritykseen tai isännöitsijään.

Missä tutkitaan kaivo- ja järvivesinäytteitä?

Yksityisiä kaivo- ja järvivesinäytteitä tutkii Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Mistä kiinteistön vedensyötön saa suljettua?
Kiinteistön vesimittarin luona on yksi tai kaksi sulkuventtiiliä, mistä vedensyötön saa suljettua. Lisäksi piha-alueella tai esim. kadun varrella on tonttisulkuventtiili, mistä vedet voi myös sulkea. Sulkuventtiilien sijainti sekä toiminta tulisi tarkastaa aika ajoin. Tonttisulkuventtiilin testaukseen liittyen tulee aina ensin olla yhteydessä Joensuun Veteen. Toimitusehdoissa: Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman laitoksen lupaa.

Mitä teen, jos esim. ulkoillessani epäilen havainneeni vesijohtovuodon?

Mikäli havaitset kadulla, puistossa tai vaikka ojassa epätavallista veden virtausta tai lammikoitumista, voi kyseessä olla vesijohtovuoto. Soita tällöin matalla kynnyksellä päivystysnumeroomme 013 3373 599.

Jätevesi

Saako ruuantähteitä tai kahvinpuruja laittaa viemäriin?

Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa mitään kiinteitä jätteitä, sillä ne voivat tukkia viemärin.

Mitä tehdä, jos viemäri ei vedä?

Jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttiviemärissä, ota yhteys putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja. Jos epäilet, että viemäritukos on vesilaitoksen runkoputkessa, ota yhteyttä virka-aikana Joensuun Veden asiakaspalveluun p. 013 337 3550 tai ympäri vuorokauden toimivaan päivystysnumeroon p. 013 337 3599.

Voiko vessanpönttöön tai viemäriin tippunutta esinettä saada takaisin jätevedenpuhdistamolta?

Jätevesiviemäriin joutuneita pieniä esineitä on valitettavasti mahdotonta löytää jätevedenpuhdistamolta. Viemäriin saakka joutunut esine saattaa olla viemäriverkostossa kilometrien päässä. Kun se on päätynyt puhdistamolle, sitä on mahdotonta paikantaa kaiken vedestä puhdistetun jätteen seasta.

Mitä teen, jos esim. ulkoillessani epäilen havainneeni viemärivuodon?

Mikäli havaitset kadulla, puistossa tai vaikka ojassa epätavallista veden virtausta tai lammikoitumista, voi kyseessä olla tukkeutunut tai rikkoontunut viemäri. Tällöin soita matalla kynnyksellä päivystysnumeroomme 013 3373 599.

Maksut ja laskutus

Paljonko vesi maksaa?

Ajan tasalla olevat hinnat löydät aina Maksut ja laskutus -sivulta.

Kuinka usein vesilasku tulee?

Joensuun Vesi laskuttaa pienkuluttajia kolmen kuukauden välein, suurkuluttajia kuukausittain sekä vesipostiasiakkaita puolivuosittain.

Meillä tapahtui vesivahinko, jonka takia vesimittarin lukema on todellista veden käyttöämme suurempi. Saanko hyvitystä vesilaskustani jäteveden osalta?

Joensuun Veden käytäntönä on ollut, että vapautus hukkaan menneestä vedestä myönnetään puolesta jätevesimaksua silloin, kun vesivuotoa ei ole voitu havaita ajoissa ja kyse on sattuneesta vahingosta. Vastuu kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista on Joensuun Veden toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön.

Voinko saada hyvitystä jätevesimaksusta, sillä olen joutunut kastelemaan pihaani?

Puutarhan kasteluun, auton pesuun tms. käytetystä vedestä ei myönnetä hyvityksiä jätevesimaksuun.

Vesimittarit

Kuinka usein vesimittari pitää vaihtaa?

Pientalojen mittarit vaihdetaan n. 10 vuoden välein. Uusilla etäluettavilla mittareilla vaihtoväli on jopa 16 vuotta. Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa aina Joensuun Vesi. Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään yleensä veloituksetta.

Voiko vesimittari jäätyä?

Kyllä voi. Pakkaskaudella kiinteistön omistajien on syytä huolehtia vesimittarin suojaamisesta. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata Joensuun Vedeltä ja jäätymisestä aiheutuvat kustannukset maksaa kiinteistön omistaja. Älä yritä sulattaa jäätynyttä vesimittaria, koska tällöin vaarana on vesivuoto.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Minkä hintaista on Joensuun Veden vesi- ja viemäriverkostoihin liittyminen?

Liittymisen kustannukset muodostuvat tontin koon ja tontilla olevien rakennusten kerrosalan perusteella määräytyvästä liittymismaksusta sekä tonttijohtojen rakentamisen kustannuksista. Liittymismaksun suuruutta voit suuntaa antavasti laskea liittymismaksulaskurilla.

Mitä tarkoittaa vesilaitoksen toiminta-alue?

Joensuun Vedelle on määritelty toiminta-alue, missä se vastaa vesihuoltopalvelujen järjestämisestä. Toiminta-alueella on kiinteistöllä liittymisoikeus ja -velvollisuus vesilaitoksen verkostoihin. Joensuun Veden toiminta-alueet ovat nähtävissä täällä.

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu 013 337 3550 joensuunvesi@joensuu.fi

Päivystys

Päivystys 013 337 3599