Maksut ja laskutus alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Maksut ja laskutus

Joensuun Vesi perii asiakkailtaan taksassa tai hinnastossa määrättyjä maksuja.

Maksut

Käyttö- ja perusmaksu

Käyttömaksua peritään käytettävästä vedestä ja poisjohdettavasta jätevedestä kulutuksen mukaan.

Vesimaksu vuonna 2021 2,06 €/m³ ja jätevesimaksu 2,69 €/m³ (sis. alv 24 %).

Perusmaksu on kerran vuodessa perittävä maksu, jonka suuruus määräytyy vesimittarin läpimitan mukaan. Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston ylläpitokustannuksia.

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka maksetaan kiinteistön liittyessä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittymismaksu perustuu rakennusten kerrosalaan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alaan. Jos kiinteistön liittymismaksuperusteissa huomioitu rakennettu kerrosala tai tontin/rakennuspaikan pinta-ala myöhemmin kasvaa ja lisäys on yli 10 % alkuperäisestä liittymismaksuperusteesta, peritään lisäliittymismaksua.

Tonttijohtomaksu

Tonttijohtomaksu peritään tonttijohdoista, jotka on rakennettu valmiiksi runkolinjasta noin 1 - 2 m kiinteistön puolelle. Maksuluokka määräytyy putkikoon mukaan.

Maksuun sisältyy vesijohdon asennus materiaaleineen vesimittarille saakka. Asennus tehdään valmiiseen kaivantoon.

Palvelumaksu

Palvelumaksuja peritään vesihuoltolaitoksen tekemistä erillistöistä, kuten vesimittareiden asennuksesta ja tonttijohtojen liitostöistä.

Joensuun Veden maksuista päättää Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta. Tarkemmat tiedot maksuista ja niiden perusteista löytyvät hinnastosta.

Laskutus

Joensuun Vesi laskuttaa vedestä ja jätevedestä:

 • pienkuluttajia kolmen kuukauden välein
 • suurkuluttajia kuukausittain sekä
 • vesipostiasiakkaita puolivuosittain

Pienkuluttajille, eli esimerkiksi omakotitalokiinteistöille, lähetämme vuoden aikana kolme arviolaskua ja yhden tasauslaskun, joka perustuu kuluttajan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Arviolasku muodostuu kiinteistön edellisen ilmoitetun mittarilukeman perusteella laskettuun veden vuosikulutusarvioon. Suurkuluttajiksi määritellään 8000 m³ vuosikulutusarvion ylittävät asiakkaat.

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa kiinteistössä tapahtuvista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista, jotta laskutuksemme kohdentuisi oikein. Näitä muutoksia ovat:

 • nimen muutos
 • laskutusosoitteen muutos
 • kiinteistön omistajan tai vuokralaisen vaihtuminen
 • asukasmäärän muutos

Maksumuistutus- ja perintätoimet

Pyydämme asiakkaita ottamaan yhteyttä Joensuun Veden asiakaspalveluun jo hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jos on tarvetta saada laskulle lisää maksuaikaa. Näin selviää pienemmillä lisäkuluilla.

Joensuun Vesi siirtää saatavien muistutus- ja perintätoimet Suomen Kuntaperintä Oy:lle elokuusta 2021 alkaen. Päätös perinnän siirtämisestä on tehty Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 18.3.2021 § 17.

Maksuvapautukset

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Vapautuminen liittymismaksusta

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Vapautuminen osasta jätevesimaksua

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Jäteveden poikkeuksellisen määrän vuoksi määrättävä alennettu jätevesimaksu

Sisältöjulkaisija

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu 013 337 3550 joensuunvesi@joensuu.fi

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Liittymismaksulaskuri

  Liittymismaksulaskuri
  Liittymismaksu (sis. alv 24%)

  0 €

  Laskurin antama hinta on suuntaa antava. Liittymismaksu määritellään tarkasti liittymissopimuksessa.

  *) Kerrosalaan lasketaan ulkomitoin yhteensä kerrosten alat ja lisäksi se ullakon ja kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja tai asuin- ja työhuoneita riippumatta siitä, onko rakennuksessa vesi- ja viemärilaitteita.