Ajankohtaista alasivun pääkuva

Innehållspresentatör

angle-left Joensuun Vesi panostaa uusiutuvaan energiaan

Joensuun Vesi panostaa uusiutuvaan energiaan

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on otettu käyttöön uusi kaasumoottori, jolla korvattiin vanha, käyttöikänsä päähän tullut laite. Uuden kaasumoottorin myötä ostettavan sähkön määrä vähenee ja uusiutuvan energian hyödyntäminen lisääntyy.

Kaasumoottorin käyttämä kaasu saadaan puhdistamon omasta toiminnasta. Jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvä liete käsitellään mädättämällä, jolloin syntyy metaanikaasua. Uudella CHP-kaasumoottorilla (Combined Heat and Power) tehostetaan biokaasun hyödyntämistä ja etenkin kaasusta saatavan sähkön tuotantoa. Uuden kaasumoottorin tuotolla pystytään korvaamaan merkittävä osa laitoksella käytettävästä ostosähköstä. Sähkökuluissa säästetään niin, että uusi laite maksaa itsensä takaisin vain 3,1 vuodessa.

Kaasumoottoriyksikkö koostuu CHP-moottorilaitoksesta lämmöntalteenotolla (n. 400 kWe), aktiivihiilisuodattimesta (raskaat hiilivedyt, rikkivedyt ja siloksaanit) sekä pölysuodattimesta. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kaasuntuotanto on vakiintunut tasolle n. 1,1 miljoonaa kuutiota/vuosi. Jatkossa kaasunkäyttö jakaantuu lämpökattiloille, uudelle kaasumoottorille ja lietteen termiseen kuivaukseen. Lietteen terminen kuivaus poistunee käytöstä seuraavan viiden vuoden aikana.

Joensuun Vedellä on käynnissä muitakin hankkeita uusiutuvan energian saralla, kuten aurinkoenergian hyödyntäminen Kerolan alkalointilaitoksella.

 

Lisätietoja antaa käyttöpäällikkö Pasi Kakkonen, puh. 050 562 6870.

Näkymä jätevedenpuhdistamon alueelta, edessä uusi kaasumoottori, takana mädättämörakennus.