Veden laatu alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Veden käsittely

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Veden laatu

Joensuun Veden toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi käsittelyä. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä. 

Verkostovesitulokset

Tulokset on esitetty vuoden 2018 keskiarvona.

  Yksikkö Eno - Uimaharju Joensuun kantakaupunki Pyhäselkä - Kiihtelysvaara Tuupovaara - Kovero Talousvesiasetuksen raja-arvot
e.coli pmy/100 ml 0 0 0 0 0
koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 0 0 0 0
pesäkkeiden lukumäärä  pmy/ml 28 3 15 4 ei epätavallisia muutoksia
haju aistinvarainen ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei epätavallisia muutoksia
maku aistinvarainen ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei epätavallisia muutoksia
sameus FNU 0,5 <0,1 0,1 1,0 ei epätavallisia muutoksia
väri mg/l Pt <5 <5 <5 <5 ei epätavallisia muutoksia
pH   7,5 8,0 7,9 7,8 6,5-9,5
sähkönjohtavuus  mS/m 12 13 10 15 <250 mS/m
rauta

µg/l

31 5 5 113 <200 µg/l
mangaani

µg/l

<1 <1 <1 5 <50 µg/l
veden kovuus mmol/l

0,34

(erittäin pehmeä)

0,47

(erittäin pehmeä)

0,45

(erittäin pehmeä)

0,74

(pehmeä)

ei raja-arvoa

°dH

1,9 2,6 2,5 4,2