Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä alasivun pääkuva

Tietoa Joensuun Vedestä

Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii noin 70 000 joensuulaisen vesihuollosta yli 90 vuoden kokemuksella. Joensuun Veden arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

Joensuun Vesi -liikelaitos

Vesi- ja viemärilaitostoiminta on alkanut Joensuussa 1927. Vuodesta 1997 lähtien olemme toimineet kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueen vedenhankinnasta, jätevesien poisjohtamisesta ja niiden puhdistuksesta. Huolehdimme myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen kaupungin kanssa sovitun mukaisesti.

Kunnallisena liikelaitoksena vastaamme

  • kaupungin
  • sopimuksen tehneiden naapurikuntien ja
  • vesiosuuskuntien

vesihuollosta sopimusten mukaisessa laajuudessa sekä muista toimialaamme liittyvistä palveluista siten, että toiminta on kannattavaa ja saavutamme kaupunginvaltuuston asettaman tulostavoiteen.

Joensuun Veden johtokuntana toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta.

Laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu - yli 90 vuoden kokemuksella

Toimintavuosien aikana vesilaitostoiminnassa on siirrytty yhden pohjavedenottamon ja yhden vesisäiliön käsikäyttöisestä laitoksesta 14 pohjavedenottamon, 10 vesisäiliön ja 10 käsittelylaitoksen automaatio-ohjattuun yli kuntarajojen toimivaan järjestelmään.

Jätevedet on johdettu  vuodesta 1975 alkaen Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle. Myöhemmin Kuhasaloon alettiin johtaa jätevesiä myös naapurikunnista. Vuosina 2005 ja 2009 toteutuneiden kuntaliitosten myötä vastuullemme siirtyivät lisäksi Enon, Tuupovaaran ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamot. Näistä viimeksi mainittu jätettiin pois käytöstä vuonna 2015, kun jätevedet alettiin johtaa siirtoviemäriä pitkin Kuhasalon puhdistamolle. 

Käytössä olevaa vesijohtoverkostoa Joensuun Vedellä on noin 970 km ja viemäriverkostoa noin 1 000 km.

Huolehdimme noin 70 000 joensuulaisen asukkaan vesihuollosta.

Seudullinen yhteistyö

Joensuun Vesi toimittaa vettä Liperin ja Kontiolahden kunnille sekä kahdelle vesiosuuskunnalle. Tarvittaessa voimme toimittaa vettä myös Polvijärven kunnalle. Lisäksi Kontiolahden kunnan kanssa tehdään talousvedenhankintaan liittyvää yhteistyötä. Neljästätoista vedenottamostamme viisi sijaitsee Kontiolahden kunnan alueella.

Jätevesien viemäröinnin ja puhdistuksen osalta yhteistyötä on ollut vuodesta 1987 lähtien, kun Kontiolahden kunnan jätevedet alettiin johtaa Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle. Yhteisviemäröintisopimus Liperin kunnan kanssa solmittiin vuonna 2008 ja Polvijärven kunnan kanssa vuonna 2010.

Joensuun Veden toiminta-alueet

Seuraavista kartoista pääset tarkastelemaan Joensuun Veden toiminta-alueita, joilla voi liittyä Joensuun Veden verkostoon. Voit suurentaa kartan ja tarkastella tiettyä aluetta kirjoittamalla osoitteen hakukenttään. Lisätietoja toiminta-alueista saa Joensuun Veden asiakaspalvelusta puh. 013 337 3550.

Jäteveden toiminta-alue

Joensuun Veden jäteveden toiminta-alue

Kartta

Joensuun Veden jäteveden toiminta-alue

Joensuun Veden jäteveden toiminta-alue

Joensuun Veden jäteveden toiminta-alue

Joensuun Veden vesijohdon toiminta-alue

Vesijohdon toiminta-alue

Joensuun Veden jäteveden toiminta-alue

Kartta Veden_toiminta_alue_vesijohto

Juha Lemmetyinen

Juha Lemmetyinen Johtaja 044 576 7223 juha.lemmetyinen@joensuu.fi

Sanna Pihlapuro

Sanna Pihlapuro Talouspäällikkö 050 310 9738 sanna.pihlapuro@joensuu.fi