Asset Publisher

angle-left Joensuun Veden Kontiosuon uusi kompostointikenttä on valmis

Joensuun Veden Kontiosuon uusi kompostointikenttä on valmis

Kuivatun ja mädätetyn yhdyskuntalietteen käsittely Kuhasalossa siirtyy vaiheittain Kontiosuon kompostointikentälle. Samalla urakoitsija suorittaa keskeneräisten kompostiaumojen sekoitustöitä. Aumoihin sekoitetaan turvetta, olkea ja pehkua kompostoinnin tehostamiseksi. Kuhasalosta ajetaan samalla pois jo valmista multaa. Arvioitu työn kesto on noin 1-2 kuukautta. Työn aikana aumoihin ruiskutetaan hajunsitoja-ainetta hajujen vähentämiseksi. 

Kokonaan Kuhasalon kentän tyhjentäminen tehdään kesään 2020 mennessä. Molemmissa kohteissa tullaan tekemään säännöllistä hajutarkkailua sekä toimimaan ympäristöluvan vaatimin ehdoin. Lietteen terminen kuivaus Kuhasalossa poistetaan käytöstä, kun uusi toimintamalli on saatu vakiintumaan.

Joensuun Vesi pahoittelee töistä aiheutuvia ylimääräisiä hajuhaittoja.                                                                                                                                    

Lisätietoja:
Pasi Kakkonen
käyttöpäällikkö
P. 050 562 6870