lämpöpumppu1 lämpöpumput
lämpöpumppu2
liekki ylijäämäpoltin

Energiaa jätevedestä

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla laitoksen lämpöenergia saadaan puhdistetusta jätevedestä lämpöpumpuilla sekä mädättämökaasusta kattiloilla ja kaasumoottorilla.

Pääasiassa lämpö tuotetaan lämmityskaudella kahdella jätevesilämpöpumpulla. Kesäaikana lämpöpumput eivät ole käytössä. Lämpöä saadaan myös kaasumoottorilta, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on sähköntuotanto. Vain kovilla pakkasilla lämpöä joudutaan tuottamaan kevytöljykattiloilla, joista toisessa käytetään ensisijaisesti mädättämökaasua eli metaania.

Lämpöpumppuprosessissa on 2 lämpöpumppukoneikkoa (a`400 kW), sisältäen kompressorin, höyrystimen ja lauhduttimen, yhteisteho 800 kW. Lämpöä otetaan talteen pumppaamalla puhdistettua jätevettä noin 25 l/s virtaamalla lämpöpumppuprosessiin. Prosessissa vesi jäähtyy noin 4 astetta. Prosessin läpi kierrätetty vesi palautetaan purkukanavaan ja johdetaan vesistöön. Lämmön tuotannon ja kulutuksen tasaamiseksi lämpö varastoidaan 10 m3:n varaajasäiliössä. Säiliöstä vesi johdetaan puhdistamon kulutuskohteisiin noin 60 asteisena.