Vesimittari läppärillä

Kulutus-Webin kautta voit syöttää sähköisesti veden kulutuslukeman.

syötä lukema »
maksut2016

Paljonko käyttövesi ja jätevesi maksaa?

hinnastoon »
Tyyppi juomassa

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Joensuun talousvesi on pehmeää.

lue lisää »
elasku

Tilaa ympäristöystävällinen e-lasku suoraan verkkopankkiisi.

Lue lisää »
Usein kysyttyä

Voit hakea vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

vastauksia »
Päivystys_nostolaatikko

Joensuun Veden päivystys 24/7 (013) 337 3599

puhelinnumerot »

Joensuun Veden vesihuollon toiminta-alueet

» Kuulutus ja kartat nähtävillä 22.9.-24.10.2016

Joensuun Veden liittymissopimuksia päivitetään

Syksyllä 2014 muutettu vesihuoltolaki toi mukanaan tarpeen käydä läpi Joensuun Veden ja kiinteistöjen välisiä liittymissopimuksia huleveden (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) osalta. 2000-luvun alkupuolelta lähtien sopimuksissa on merkintä, mikäli kiinteistö on liittynyt Joensuun Veden hulevesiviemäriin, mutta sitä vanhemmissa sopimuksissa merkintää ei välttämättä ole, vaikka kiinteistö olisikin liittynyt yleiseen hulevesiviemäriin. Näihin kiinteistöihin ollaan yhteydessä kyselyn muodossa. Kysely kohdistetaan kiinteistöille, jotka sijaitsevat kaupunginhallituksen 22.2.2016 päättämällä Joensuun Veden vastuulla olevalla huleveden viemäröintialueella ja joiden sopimuksista ei käy ilmi, ovatko ne liittyneet hulevesiviemärijärjestelmään tai saaneet vapautuksen liittymisestä. Sopimuksia käydään kaupunginosittain läpi, joten kyselykin jaksottuu sen mukaisesti. Useimmissa tapauksissa kyselyn lisäksi joudutaan käymään paikan päällä tarkistamassa liittymän sijainti, ja silloin joudutaan myös liikkuman asiakkaan kiinteistöllä. Asiasta kerrotaan asiakkaalle yhteydenoton myötä.

Onttolan alkalointilaitoksen saneeraus ja varastosäiliön rakentaminen

Joensuun Vesi –liikelaitos jatkaa toimenpiteitä vedenkäsittelylaitosten ja varastosäiliöiden turvallisuuden ja huollettavuuden sekä vedentoimituksen turvaamiseksi. Joensuun Vesi rakennuttaa Onttolan alkalointilaitoksen yhteyteen uuden varastosäiliön tilavuudeltaan 2 000 m3. Samalla saneerataan olemassa olevaa alkalointilaitosta. Pääurakoitsijana kohteessa on Suomen Maastorakentajat Oy. Rakennustyöt kohteessa alkavat vko:lla 20 ja urakka valmistuu 31.1.2017 mennessä. Lisätiedot hankkeesta: Joensuun Vesi, käyttöpäällikkö Anne Savolainen, puh. 050 514 1905 Suomen Maastorakentajat Oy, työpäällikkö Matti Räsänen, puh. 0500 628 331

Häiriötiedotteet

10.10.2016
klo:12:51

sunnuntai

23.10.2016

0.8m/s

2 °