Veden laatu alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Veden käsittely

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Veden laatu

Joensuun Veden toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi käsittelyä. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä. 

Verkostovesitulokset

Tulokset on esitetty vuoden 2019 keskiarvona.

   Yksikkö  Eno -  Uimaharju  Joensuun  kantakaupunki  Pyhäselkä -  Kiihtelysvaara  Tuupovaara -  Kovero  Talousvesiasetuksen  raja-arvot
 e.coli  pmy/100 ml  0  0  0  0  0
 koliformiset  bakteerit   pmy/100 ml  0  0  0  0  0
 pesäkkeiden  lukumäärä   pmy/ml  63  3  5  1  ei epätavallisia muutoksia
 haju  aistinvarainen  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei epätavallisia muutoksia
 maku  aistinvarainen  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei epätavallisia muutoksia
 sameus  FNU  0,5  <0,1  <0,1  0,4  ei epätavallisia muutoksia
 väri  mg/l Pt  <5  <5  <5  <5  ei epätavallisia muutoksia
 pH    7,5  8,1  8,1  7,7  6,5-9,5
 sähkönjohtavuus   mS/m  12  12  11  14  <250 mS/m
 rauta

 µg/l

 34  4  4  27  <200 µg/l
 mangaani

 µg/l

 <0,5  <0,5  <0,5  <1  <50 µg/l
 veden kovuus  mmol/l

 0,32

 (erittäin  pehmeä)

 0,56

 (erittäin  pehmeä)

 0,42

 (erittäin  pehmeä)

 0,71

 (pehmeä)

 ei raja-arvoa

 °dH

 1,9  2,6  2,5  4,2

 

Anne Savolainen

Anne Savolainen Vesihuoltoinsinööri, veden laatu ja pohjavesiasiat 050 514 1905 anne.savolainen@joensuu.fi