Energiaa jätevedestä

Energiaa jätevedestä

Joensuun Vesi panostaa uusiutuvaan energiaan. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla lämpöenergiaa saadaan puhdistetusta jätevedestä lämpöpumpuilla sekä sähköenergiaa biokaasusta kaasumoottorilla.

CHP-kaasumoottori
 

Kaasumoottorin käyttämä biokaasu saadaan jätevedenpuhdistamon omasta toiminnasta. Jäteveden puhdistusprosessissa syntyvä liete käsitellään mädättämällä, jolloin syntyy metaanikaasua.

CHP-kaasumoottorilla (Combined Heat and Power) tehostetaan biokaasun hyödyntämistä ja etenkin kaasusta saatavan sähkön tuotantoa. Kaasumoottorin kaasuntuotolla korvataan noin 70 % puhdistamon prosessien tarvitsemasta sähköenergiasta. Lämpöenergian suhteen puhdistamo on melkein omavarainen.

Kaasumoottoriyksikkö koostuu CHP-moottorilaitoksesta lämmöntalteenotolla (n. 400 kWe), aktiivihiilisuodattimesta (raskaat hiilivedyt, rikkivedyt, pii ja siloksaanit) sekä pölysuodattimesta.

Biokaasun hyötykäyttö vähentää myös jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöjä ilmaan. Biokaasun koostumuksesta noin 60–65 % on metaania, joka on kasvihuonekaasuna moninkertaisesti voimakkaampaa kuin sen palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi. Jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 0,3 % Joensuun kaupungin alueen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

LTO-lämpöpumput
 

Lämpöä tuotetaan lämmityskaudella myös kahdella jätevesilämpöpumpulla. Lämpöpumppuprosessiin kuuluu 2 kpl lämpöpumppukoneikkoa (a`400 kW) ja lämmönsiirrin, sisältäen kompressorin, höyrystimen ja lauhduttimen, yhteisteho 800 kW.

Lämpöä otetaan talteen pumppaamalla puhdistettua jätevettä noin 25 l/s virtaamalla lämpöpumppuprosessiin. Prosessissa vesi jäähtyy noin 4 astetta. Prosessin läpi kierrätetty vesi palautetaan purkukanavaan ja johdetaan sieltä vesistöön. Lämmön tuotannon ja kulutuksen tasaamiseksi lämpö varastoidaan 10 kuution varaajasäiliössä. Säiliöstä vesi johdetaan puhdistamon kulutuskohteisiin noin 60 asteisena. Lämpöpumpuilla saadaan korvattua noin 25 % lämmöntarpeesta. Kesällä lämpöpumput eivät ole käytössä