Ajankohtaista alasivun pääkuva

Innehållspresentatör

angle-left Kuhasalossa otetaan käyttöön uusi lämmönsiirrin

Kuhasalossa otetaan käyttöön uusi lämmönsiirrin

 

 


Kuhasalon jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevalla lämpöpumppulaitoksella tuotetaan osa puhdistamon tarvitsemasta lämmöstä. Laitos on valmistunut vuonna 2014, jolloin se otettiin tuotannolliseen käyttöön. 
Koska keväällä ja syksyllä muodostuu runsaasti sulamis- ja sadevesiä, toiselta nimitykseltään hulevesiä, niin puhdistamolle tuleva jätevesimäärä nousee merkittävästi. Tuolloin puhdistamolle tuleva jätevesimäärä voi nousta 2–3-kertaiseksi normaalitilanteeseen nähden. Tällöin puhdistamon käyttö on haasteellisempaa sekä puhdistustulos huonompi. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla virtaaman kasvaminen näkyy lähtevän eli puhdistetun jäteveden kiintoainepitoisuuden nousemisena, jolloin myös lämpöpumpuissa olevat lämmönsiirtimet tukkeentuvat herkemmin. Lämmönsiirtimet joudutaan puhdistamaan kemiallisesti ja mekaanisesti sekä mahdollisesti koko lämpöpumppulaitos joudutaan sammuttamaan hulevesiajaksi, jolloin lämpöä joudutaan tuottamaan kevytpolttoöljyllä toimivalla lämmityskattilalla. Hulevesiaikaan lämmönsiirtimien pesuntarve on kahden viikon välein, kun se muuna aikana on noin viiden viikon välein. Mikäli lämpöpumppulaitos on jouduttu sammuttamaan, sen kesto on ollut tyypillisesti kolmesta neljään viikkoa. 
Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitoksessa käyttöön otettava uusi lämmönsiirrin eli ns. välipiiri (kuvassa oikealla näkyvä sininen laite) sietää paremmin jätevettä, jolloin lämpöpumppuja voidaan käyttää huomattavasti pidempiä aikoja ilman pesua. Tällöin säästetään alueen ympäristöä ja pienennetään lämmityskustannuksia sekä parannetaan olemassa olevan lämmöntalteenottolaitoksen toimivuutta merkittävästi. Lisäksi työturvallisuus paranee pesuaineiden käytön vähenemisen myötä. Tällä hetkellä meneillään on järjestelmän optimointi ja lämmönsiirrin otetaan käyttöön elokuun lopulla ilmojen kylmetessä ja lämmöntarpeen tullessa.
Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden edistämiseen liittyen enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 89 000 euroa (alv 0 %).
 

Uusi lämmönsiirrin