Innehållspresentatör

angle-left Kuhasalon jätevedenpuhdistamon piipusta ei tule enää hajuhaittoja

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon piipusta ei tule enää hajuhaittoja

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen terminen kuivaus poistettiin käytöstä vuoden 2019 marraskuun lopussa Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla. Lietteen kuivauksessa käytettiin ”polttoaineena” pääasiassa puhdistusprosessissa syntyvää metaanikaasua (CH4). Metaanikaasu hyödynnetään nyt kokonaan laitostilojen lämmityksessä sekä kaasumoottorissa, jossa siitä tuotetaan sähköä puhdistamon omaan käyttöön. Lämmöntuotannon suhteen Kuhasalon jätevedenpuhdistamo on nyt noin 90-prosenttisesti omavarainen ja sähkön käytön osalta noin 60-prosenttisesti.

Termisestä kuivauksesta johtuneiden hajuhaittojen poistumisen lisäksi syntyneitä positiivisia ympäristövaikutuksia ovat hiilidioksidipäästöjen pieneneminen, mm. rikkivety- ja ammoniakkipäästöjen loppuminen sekä kevyen polttoöljyn käytön tarve ainoastaan häiriötilanteissa.

Termisen kuivauksen laitosrakennus.