Ajankohtaista alasivun pääkuva

Innehållspresentatör

angle-left Joensuun Veden investoinnit vuonna 2021

Joensuun Veden investoinnit vuonna 2021

Vuonna 2021 Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvion mukaiset kokonaisinvestointimenot ovat noin 7,4 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina niiden arvioidaan pysyvän lähestulkoon samalla tasolla.

Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelujen kanssa yhdessä rakennettavista hankkeista laajimpina toteutuvat uudiskohteista Karhunmäen sekä Multimäen alueiden jatkorakentaminen. Työmaiden kunnallistekniikan rakennustyöt valmistuvat vesihuollon osalta toukokuun puoleen väliin mennessä. Lisäksi GreenParkin -yrityspuiston alueelle rakennetaan Ahtaajankuja.  Yhteisiä peruskorjauskohteita toteutetaan mm. Tiaisen-, Koulu-, ja Kauppakadulla sekä Rantakylän torin alueella. Lisäksi Vesitorninkadulla tehdään verkostomuutoksia rakennettavaan Niinivaaran vesitorniin liittyen.

Joensuun Veden toimintavarmuutta turvaavista hankkeista jatketaan Niinivaaran uuden vesitornin rakentamishankkeen valmistelua, vesijohdon vesistöalituksia Pielisjoella Sirkkalassa ja Mutalassa sekä Rukavedellä Uimaharjussa. Lisäksi vesihuoltoverkoston peruskorjausohjelmaa toteutetaan mm. Uimaharjussa Ukkolanraitin jätevesilinjaa sekä Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjaa jatkosaneeraamalla. Valvomoympäristöä uusitaan edelleen ja vesimittarien etäluentaverkon rakentamista jatketaan.

Jätevedenpuhdistukseen liittyvinä investointeina jatketaan Kuhasalon, Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamojen rakenteiden peruskorjausta sekä prosessien tehostamista uusiutuvan energian käytön osalta mm. lämpöpumppujen toimintaa sekä lietteen tiivistystä tehostamalla. Lisäksi jatketaan valaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi.

 

Lisätietoja:   

talouspäällikkö Sanna Pihlapuro
p. 050 310 9738
sanna.pihlapuro@joensuu.fi

Luminen kuusenoksa