Työtilaukset alasivun pääkuva

Навигационная цепочка

Joensuun Vesi Työtilaukset

Kiinteistön omistajana tai haltijana vastaat vesi- ja viemärilaitteistasi Joensuun Veden runkolinjan liitoskohtaan saakka.

Työtilaukset

Kiinteistön on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa omat laitteensa. Osan asennus- ja kunnossapitotöistä kiinteistö voi teettää ulkopuolisella urakoitsijalla, osa töistä on tilattava Joensuun Vedeltä.

Joensuun Vedeltä tilattavia vesihuollon töitä ovat:

  • vesimittarin asentaminen ja poistaminen
  • tonttivesijohdon jatkaminen
  • tonttivesijohdon liittäminen runkolinjaan

Lisäksi Joensuun Vesi suorittaa erilaisia asennus- ja huoltotöitä:

  • tonttiventtiilin paikallistaminen, avaaminen ja sulkeminen
  • tonttiventtiilin uusiminen
  • viemäritukoksen avaaminen

Ota huomioon, että Joensuun Vesi ei tee maankaivuutöitä, vaan tilaustyöt tehdään aina valmiiseen kaivantoon.

Ruuhkien välttämiseksi työtilaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Arvioitu toimitusaika tilauksille on viikko. Kiireelliset työtilaukset kannattaa tehdä puhelimitse. Joensuun Vesi laskuttaa tilaustöistä hinnastonsa mukaisesti.

Joensuun Vesi tekee ainoastaan paineviemärin liitostöitä. Muut viemärin liitostyöt on tilattava muualta. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan vastuulla on tarkistaa viemäriliitokset.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Joensuun Veden verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja/haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Tonttijohtojen kunnossapidon vastuuraja on Joensuussa vesilaitoksen runkojohdoissa.

Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä omat vesi- ja viemärilaitteistonsa siten, ettei niistä aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä. Kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa veden toimituksen keskeytykseen. Laitos voi myös laskuttaa asiakasta mahdollisen vuodon aikana hukkaan valuneesta vedestä. Muista siis säännöllisesti tarkastaa vesi- ja viemärilaitteistot. Näin voit ehkäistä kalliit ongelmat jo etukäteen.

Joensuun Vesi asentaa liittyjän kiinteistöön vesimittarin vedenkulutuksen toteamiseksi. Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet. Vesimittarin omistaa vesilaitos, mutta liitososat, venttiilit ja telineet kiinteistön omistaja.

Vesijohdon liitoskohdan läheisyydessä sijaitsee ns. tonttijohdon sulkuventtiili, joka on myös kiinteistön vastuulla. Mikäli sulkuventtiiliä pitää sulkea tai avata, muista olla yhteydessä ensin Joensuun Veteen. 
Lisätietoja asiakkaan velvollisuuksista löytyy Joensuun Vesi -liikelaitoksen yleisissä toimitusehdoissa.

 

Työtilauslomake

Форма

Työtilauslomake

Huolehdithan, että liittymissopimus on tehty ennen liitostöiden tilaamista.

Täytä, jos laskutusosoite on eri kuin työkohteen osoite.

Huomioi, että työtilauksen voi tehdä aikaisintaan kolmen arkipäivän päähän!

Lisäksi voit ilmoittaa esim. työmaan yhteyshenkilön puhelinnumeron.

Anssi Hiltunen

Anssi Hiltunen Toimistoinsinööri 050 512 5392 anssi.hiltunen@joensuu.fi

Hannu Kukkonen

Hannu Kukkonen Kunnossapitoinsinööri 050 441 6289 hannu.kukkonen@joensuu.fi

Janne Pakarinen

Janne Pakarinen Työpäällikkö 0500 185 671 janne.pakarinen@joensuu.fi