Rakentaminen

Навигационная цепочка

Rakentaminen 2023

Tällä sivulla kerrotaan Joensuun Veden vuoden 2023 isoimmista rakentamishankkeista. Lisäksi toteutamme pienempiä hankkeita ympäri kaupunkia turvaamaan laadukkaan vesihuollon toimivuus.

Niinivaaran uusi vesitorni

Alkuvuodesta 2022 päätöksenteossa ratkaistiin vesitornin toteutuksen laajuus kokonaisuudessaan eli se rakennetaan ainoastaan vesilaitoskäyttöön ilman yläosan monitoimitilaa. Hanke kilpailutetaan alkuvuodesta 2023 ja itse rakentamisen arvioidaan alkavan alkukesästä ja sen on tarkoitus kestää noin vuoden. Alkuvuodesta Joensuun kaupunki jatkaa vielä alueella Vesitorninkadun saneerausta. Samalla rakennetaan uutta vesitornia palvelevaa vesihuoltoverkostoa. Vuonna 2023 vesihuoltolinjojen rakentaminen jatkuu vielä Vesitornin puiston halki Niinivaarantielle. Näin parannetaan veden toimitusvarmuutta turvaamalla uuden vesitornin vedensaanti kahdelta suunnalta. Uuden vesitornin vesisäiliötilavuudeksi on suunniteltu n. 2300 m³, josta ns. poikkeustilanteiden varavesitilavuutta on n. 800 m³. Uusi vesitorni on tarkoitus rakentaa vanhan vesitornin (n. 2400 m³) viereen. Kun uusi vesitorni on otettu käyttöön, voidaan nykyinen vesitorni purkaa.  

Seuraa vesitornin rakentamista Facebookissa ja Twitterissä!

Hankealue kartalla

Rakentaminen 2023, Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Vuonna 2021 tehdyssä aurinkoenergiaselvityksessä kartoitettiin Joensuun Veden toiminta-alueella aurinkovoiman tuotannon potentiaalisia kohteita. Selvityksen perusteella niitä löytyi 16 kappaletta 33:sta. 

Vuonna 2022 käynnistimme usealle vuodelle jakaantuvan aurinkovoimaloiden rakentamishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa Joensuun Veden omavaraisuutta sijoittamalla aurinkopaneelijärjestelmiä eri puolille toiminta-aluetta. Asennusjärjestys valikoitui lyhyimmän takaisinmaksuajan omaavista kohteista pidemmän takaisinmaksuajan kohteisiin, kuitenkin niin, että takaisinmaksuajat pysyvät järkevinä. Viime aikoina tapahtunut sähköenergian hinnan nousu on vain parantanut hankkeen kannattavuutta.  Viime vuonna asennuksia tehtiin Onttolan alkalointilaitokselle sekä Erolanniemen vedenottamolle. Tänä vuonna aurinkovoimalahanke toteutetaan Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamoille .

Публикатор

Rakentaminen 2023, Verkostosaneeraukset

Verkostosaneeraukset

Verkostosaneerauksissa jatkuu Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus mm. Repokallion ja Nepenmäen sekä Harjulantien alueella. Joensuun ratapihalla uusitaan jäteveden radanalitus huoltoraiteiden osuudelta.

 Repokallio-Nepenmäki kartalla

Harjulantie kartalla

Публикатор

Rakentaminen 2023, Valvomoympäristön kehittäminen

Valvomoympäristön kehittäminen

Joensuun Veden valvomoympäristön uusiminen saatiin päätökseen marraskuussa 2021 ja sen jälkeen on keskitytty erilaisiin valvomoympäristön kehityshankkeisiin. Vuonna 2022 käynnistyi aluemittausjärjestelmähanke, joka jakautuu useammalle vuodelle. Tänä vuonna valvontaympäristöön liitetään kantakaupungista alueita, joihin toimitettu talousvesi on seurannan piirissä.
Aluemittausjärjestelmän kehittämisessä on tarkoitus seurata vesijohtoverkoston kuntoa sekä havaita maan alaisia pienempiä vesivuotoja. Lisäksi tänä vuonna on tarkoitus käynnistää aluemittausjärjestelmähanke myös jätevesiverkoston puolelle.
Tänä vuonna valvomoympäristön kehittämisessä käynnistyy myös muita pienempiä hankkeita, joilla saadaan parannettua nykypäivänä erittäin merkittävässä osassa olevan valvomojärjestelmän toimintavarmuutta. 
 

Rakentaminen 2023, Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Kaupunkirakennepalveluiden kanssa sovituissa yhteishankkeissa rakennutamme uutta vesihuoltoa tai korjaamme vanhaa verkostoa. 
Vuoden 2023 uudisrakentamisen kohteista pääpaino on edelleen Haapajoen ja Multimäen alueilla.
Vesihuoltoverkostoa saneerataan mm. Hirvolantiellä ja Mansikkatiellä Reijolassa, Vesitorninkadulla ja Sortavalankadulla Niinivaaralla, Räätälinkadulla, Suutarinkadulla ja Sirrintiellä Mutalassa sekä Hukanhaudan Näädänkadulla. Lisäksi saneerataan vesihuoltoa Koulukadulla ja Rauhankadulla sekä Itärannassa välillä Kettuvaarantie-Siltakatu. Saneerauskohteiden työt alkavat heti alkukesästä ja hankkeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Haapajoki kartalla

Multimäki kartalla

Hirvolantien alue kartalla

Aseman alue ja Sortavalankatu kartalla

Mutalan kohteet kartalla

Näädänkatu kartalla

Koulukatu ja Rauhankatu kartalla