Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon alasivun pääkuva

Liittyminen verkostoon

Joensuun Vesi Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Ennen kiinteistön liittämistä Joensuun Veden verkostoon, on tehtävä liittymissopimus kiinteistön omistajan ja Joensuun Veden välille. Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus. Lisäksi kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa.

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Tonttijohtojen suunnittelu

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimista varten saat Joensuun Veden asiakaspalvelusta veloituksetta viemäri- ja tontinrajakorkeusilmoituksen. Korkeusilmoituksessa esitetään tonttijohtojen liitoskohdat, liitoskorkeudet sekä viemärien padotuskorkeudet. 

Liittymishakemus

Rakennusluvan saatuasi, hae liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon sähköisen palvelun kautta. Hakemuksen liitteeksi tulee asemapiirroskuva vesihuollon osalta. 

Liittymissopimus

Sopimus valmistellaan viikon sisällä, kun hakemus liitteineen on toimitettu. Liittymissopimus laaditaan aina kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan kanssa. Jos kiinteistöllä on useampia omistajia, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana voit toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön omistajilta. Liittymissopimuksessa sovitaan lisäksi kiinteistön rakennusaikaisen veden käytöstä. Liittymisestä peritään hinnaston mukainen liittymismaksu.

Tonttijohtojen rakentaminen

Liittyjänä vastaat tonttijohtojen rakentamisesta kustannuksineen katujohdosta alkaen. Tilaa tonttivesijohdon asentaminen valmiiseen kaivantoon Joensuun Vedeltä puhelinnumerosta 050 512 5392. Jos Joensuun Vesi on rakentanut tonttijohdot valmiiksi kiinteistösi rajalle saakka (esim. uudisalueet), peritään tonttijohtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Liittymissopimus pitää allekirjoittaa ennen työtilausta.

Tonttijohtomaksu sisältää vesijohdon asentamisen materiaaleineen valmiiseen kaivantoon vesimittarille saakka.

Vesimittarin asentaminen

Kun olet saanut rakennuksen sisäpuoliset putkityöt valmiiksi ja vesikalusteet ovat käyttökunnossa, tilaa vesimittarin asennus Joensuun Vedeltä numerosta 050 512 5392. Vesimittarin asentamisesta peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Vesijohdon ja -mittarin asennustöiden toimitusaika on noin viikko tilauksesta. Ole siis hyvissä ajoin liikkeellä!

Muutoksen ilmoittaminen

Ilmoita laitokselle kiinteistösi tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamisesta, rakennuksen laajennuksesta tai uuden rakennuksen rakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos tapahtuu. Muutos ilmoitetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Teollisuusjätevesisopimukset

Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus. Sopimusta varten toimitetaan teollisuusjätevesihakemus.

Hakemuksen liitteeksi tulee:

  • vesihuollon asemapiirustus
  • kopio laitoksen ympäristöluvasta
  • prosessikaavio teollisuusjätevesien käsittelystä ja
  • näytteenottopaikan sijaintipiirros

Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjäteveden erityiset piirteet, sovitaan viemäriin johdettavan jäteveden laadusta ja näytteenotosta sekä määritetään vastuut.

Sprinklerisopimukset

Kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa. Suunnittelua varten Joensuun Vedeltä voi pyytää sprinkleritarkastelun.

Sprinklerisopimuksen liitteeksi tulee:

  • asemapiirros ja suojausaluekaavio
  • pohjapiirros
  • kytkentäkaavio ja
  • selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista

 

Sanna Sorjonen

Sanna Sorjonen Kehitysinsinööri 050 310 5056 sanna.sorjonen@joensuu.fi

Anssi Hiltunen

Anssi Hiltunen Toimistoinsinööri 050 512 5392 anssi.hiltunen@joensuu.fi

Документы и Медиа файлы

Liittymismaksulaskuri

Liittymismaksulaskuri
Liittymismaksu (sis. alv 24%)

0 €

Laskurin antama hinta on suuntaa antava. Liittymismaksu määritellään tarkasti liittymissopimuksessa.

*) Kerrosalaan lasketaan ulkomitoin yhteensä kerrosten alat ja lisäksi se ullakon ja kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja tai asuin- ja työhuoneita riippumatta siitä, onko rakennuksessa vesi- ja viemärilaitteita.