Ajankohtaista alasivun pääkuva

Навигационная цепочка

Публикатор

angle-left Talousveden riskiarviointi

Talousveden riskiarviointi

Joensuun Vesi on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mu­kaisesti. WSP-ohjelmaan tehtyyn riskinarviointiin osallistui konsultin lisäksi Joensuun Veden vedentuotannon henkilöstö. Tervey­densuo­jeluviranomainen on osallistunut kohteiden riskinarviointiin kohdekäynneillään ja hyväksynyt riskinarvioinnin 30.12.2020. WSP-riskinarviointia päivitetään vähintään vuosittain. 

Vesihuoltolaitosten toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Joensuun Vesi on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2021 - 2025 yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Päivityksessä on otettu huomioon talousvesiasetuksen lisäksi WSP-riskinarvio. Valvontatutkimusohjelmasta on pyydetty lausunnot Itä-Suomen AVI:lta ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

WSP-riskinarvion perusteella Joensuun Vesi tiivistää yh­teistyötä ja parantaa tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tekee yleistä tiedottamista veden turvallisuuden varmistamiseksi.