Rakentaminen

Rakentaminen 2024

Tällä sivulla kerrotaan Joensuun Veden vuoden 2024 isoimmista rakentamishankkeista. Lisäksi toteutamme pienempiä hankkeita ympäri kaupunkia turvaamaan laadukkaan vesihuollon toimivuus.

Niinivaaran uusi vesitorni

Alkuvuodesta 2022 päätöksenteossa ratkaistiin vesitornin toteutuksen laajuus kokonaisuudessaan eli se rakennetaan ainoastaan vesilaitoskäyttöön ilman yläosan monitoimitilaa. Hanke kilpailutettiin alkuvuodesta 2023 ja itse rakentamisen alkoi huhtikuun loppupuolella ja se kestää tämän vuoden syksyyn. Tavoitteenamme on rakennuttaa ympäristöön sulautuva sekä moderni vesitorni, josta riittää maailman parasta vettä yli 65 000 ihmiselle sekä elinkeinoelämälle. Tulevan vesitornin vesisäiliötilavuus on n. 2300 m³, josta ns. poikkeustilanteiden varavesitilavuutta on n. 800 m³. Uusi vesitorni rakennetaan vanhan vesitornin (n. 2400 m³) viereen. Kun uusi vesitorni on otettu käyttöön, voidaan nykyinen vesitorni purkaa.

Seuraa vesitornin rakentamista Facebookissa ja X:ssä !

 

Rakentaminen 2024, Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset kohteet

Vuonna 2021 tehdyssä aurinkoenergiaselvityksessä kartoitettiin Joensuun Veden toiminta-alueella aurinkovoiman tuotannon potentiaalisia kohteita. Selvityksen perusteella niitä löytyi 16 kappaletta 33:sta. 

Vuonna 2022 käynnistimme usealle vuodelle jakaantuvan aurinkovoimaloiden rakentamishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa Joensuun Veden omavaraisuutta sijoittamalla aurinkopaneelijärjestelmiä eri puolille toiminta-aluetta. Asennusjärjestys valikoitui lyhyimmän takaisinmaksuajan omaavista kohteista pidemmän takaisinmaksuajan kohteisiin, kuitenkin niin, että takaisinmaksuajat pysyvät järkevinä. Viime aikoina tapahtunut sähköenergian hinnan nousu on vain parantanut hankkeen kannattavuutta.  Viime vuonna asennuksia tehtiin Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamoille. Viime vuodelta siirtynyt aurinkovoimalahanke on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle.

Rakentaminen 2024, Verkostosaneeraukset

Verkostosaneeraukset

Verkostosaneerauksissa jatkuu mm. Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus Hukanhaudan alueella. Lisäksi saneerataan Verkko- sekä Taavintien jätevesipumppaamot. Käynnissä on myös vesihuoltoverkostojen saneeraus- ja kuntotutkimusohjelman päivittäminen, jossa kartoitetaan entistä tarkemmin verkoston saneeraustarpeet tulevaisuutta ajatellen. 

Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus Hukanhaudan alueella

Sisältöjulkaisija

Rakentaminen 2023, Valvomoympäristön kehittäminen

Valvomoympäristön kehittäminen

Joensuun Veden valvomoympäristön uusiminen saatiin päätökseen marraskuussa 2021 ja sen jälkeen olemme keskittyneet erilaisiin valvomoympäristön kehityshankkeisiin. Vuonna 2022 käynnistyi aluemittausjärjestelmähanke, joka jakautuu useammalle vuodelle. Vuonna 2023 toteutettiin kolme mitta-aseman rakentamishanketta. Vuonna 2024 rakennetaan myös useampi mitta-asema.

Aluemittausjärjestelmän kehittämisessä on tarkoitus seurata vesijohtoverkoston kuntoa sekä havaita maan alaisia pienempiä vesivuotoja. Vuonna 2024 tulemme pilotoimaan kahden eri toimijan jäteveden aluemittausjärjestelmähanketta.

Valvomoympäristön kehityshankkeen yhtenä osa-alueena on ollut varastonhallintajärjestelmän käyttöönottaminen. Sen osalta järjestelmätestaukset saatiin päätökseen viime vuonna ja tämän vuoden alussa järjestelmä otetaan verkostotuotteiden osalta kokopäiväiseen käyttöön.

Rakentaminen 2023, Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Yhteishankkeet Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa

Kaupunkirakennepalveluiden kanssa sovituissa yhteishankkeissa rakennutamme uutta vesihuoltoa tai korjaamme vanhaa verkostoa.

Vuoden 2024 uudisrakentamisen kohteista pääpaino on Karhunmäen alueella.

Vesihuoltoverkostoa saneerataan mm. Sairaala-, Kirkko-, Mäyrän-, Metsästäjän- ja Mustolankadulla sekä Kauppa-, Marin- ja Suoniityntiellä. Lisäksi jatketaan Hirvolantien saneerausta. Kohteissa työt alkavat heti alkukesästä ja hankkeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

 

Uudiskohteet Karhunmäen alueella

Sairaala- ja Kirkkokatu kartalla

Mäyränkadun alue kartalla

Metsästäjänkatu kartalla

Mustolankatu kartalla

Kauppatie kartalla