Maksut ja laskut alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Maksut ja laskutus

Joensuun Vesi perii asiakkailtaan taksassa tai hinnastossa määrättyjä maksuja.

Maksut

Perus- ja käyttömaksu 

Perusmaksu on jatkuva maksu, joka veloitetaan asiakkaalta vuosittain yhdessä tai useammassa erässä.  Sen suuruus määräytyy vesimittarin läpimitan mukaan. Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkostojen ylläpidosta ja huollosta, sekä jatkuvasta toimintavalmiudesta aiheutuneet kustannukset. 

Käyttömaksua peritään käytettävästä vedestä ja poisjohdettavasta jätevedestä kulutuksen mukaan. 

Vesimaksu vuonna 2024 2,27 €/m³ ja jätevesimaksu 2,95 €/m³ (sis. alv 24 %).

Käyttömaksua peritään käytettävästä vedestä ja poisjohdettavasta jätevedestä kulutuksen mukaan. 

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka maksetaan kiinteistön liittyessä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittymismaksu perustuu rakennusten kerrosalaan ja tontin pinta-alaan. Jos kiinteistön liittymismaksuperusteissa huomioitu rakennettu kerrosala tai tontin/rakennuspaikan pinta-ala myöhemmin kasvaa yli 10 % alkuperäisistä perusteista, peritään lisäliittymismaksua. Sivun laidassa olevalla liittymislaskurilla voit tarkistaa suuntaa antavan liittymismaksun suuruuden. Liittymismaksulla katetaan vesihuoltoverkoston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Tonttijohtomaksu

Tonttijohtomaksu peritään, jos tonttijohdot on rakennettu valmiiksi runkolinjasta noin 1–2 m kiinteistön puolelle. Maksuluokka määräytyy putkikoon mukaan. Maksuun sisältyy vesijohdon asennus materiaaleineen vesimittarille saakka. Asennus tehdään valmiiseen kaivantoon. 

Palvelumaksu

Palvelumaksuja peritään vesihuoltolaitoksen tekemistä erillistöistä, kuten vesimittareiden asennuksesta ja tonttijohtojen liitostöistä. Palvelumaksulla katetaan palvelun tuottamisesta vesihuoltolaitokselle aiheutuneita ja siihen liittyviä toiminnan yleisiä kustannuksia. 

Laskutus

Joensuun Vesi laskuttaa vedestä ja jätevedestä:

 • pienkuluttajia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa,
 • suurkuluttajia kuukausittain,
 • vesipostiasiakkaita puolivuosittain ja
 • kesäkuluttajia vuosittain

Suurkuluttajiksi määritellään 8000 m³ vuosikulutusarvion ylittävät asiakkaat. 

Lähetämme pienkuluttajille, kuten omakotitalokiinteistöille, vuoden aikana kolme arviolaskua ja yhden tasauslaskun, joka perustuu kuluttajan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Arviolasku muodostuu kiinteistön edellisen ilmoitetun mittarilukeman perusteella laskettuun veden vuosikulutusarvioon. Kiinteistöt, joihin on asennettu etäluettavamittari, laskuteen aina kulutuksen mukaan. 

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa kiinteistössä tapahtuvista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista, jotta laskutuksemme kohdentuisi oikein. Näitä muutoksia ovat:

 • nimen muutos
 • laskutusosoitteen muutos
 • kiinteistön omistajan tai vuokralaisen vaihtuminen
 • asukasmäärän muutos

Maksumuistutus- ja perintätoimet

Pyydämme asiakkaita ottamaan yhteyttä Joensuun Veden asiakaspalveluun jo hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jos on tarvetta saada laskulle lisää maksuaikaa. Näin selviää pienemmillä lisäkuluilla.

Joensuun Veden saatavien muistutus- ja perintätoimet hoitaa Revire Perintä Oy (ent. Suomen Kuntaperintä Oy).

Perintätoimisto lähettää asiakkaalle 2 maksumuistutusta ja 2 maksuvaatimusta (joista toinen voi olla katkaisuvaroitus). Perintätoimisto lähettää myös kirjeen vedenjakelun keskeytysajankohdasta. Jatkossa asiakas voi siis saada jopa 5 perintäkirjettä. Perintätoimisto hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (haastehakemus, ulosotto).

Revire Perintä Oy:n lähettämän muistutuksen jälkeen lasku ja kulut pitää maksaa perintätoimiston tilille eikä Joensuun Veden tilille. Lisämaksuajasta yms. sovitaan myös perintätoimiston kanssa.

Perintätoimiston veloittamat perimispalkkiot:

 • maksumuistutus  5 € / kpl (yritykset 10 €)
 • 1. maksuvaatimus 14 € (saatava alle 100 €), 24 € (saatava 101-1 000 €) tai 50 € (saatava yli 1 000 €)
 • 2. maksuvaatimus/katkaisuvaroitus; puolet ensimmäisestä maksuvaatimuksesta

Viranomaismaksut:

 • käräjäoikeuden ja ulosoton hinnaston mukaiset

Vesihuoltolaitoksen perintämaksu:

 • 5 € / kpl

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Revire Perintä Oy:n puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–17, perjantaisin klo 8-16. Perintätoimisto pidättää oikeuden muutoksiin esimerkiksi kesäaikaan ja pyhäpäivinä.
Velallisasiakkaat voivat ottaa yhteyttä Revire Perintä Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse p. 020 6399 420, sähköpostitse asta.perinta@kuntaperinta.fi tai omarevire-verkkopalvelun kautta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. 

Vedenjakelun keskeytys

Joensuun Vesi voi keskeyttää veden toimittamisen sekä viemäriveden vastaanottamisen maksamattoman laskun takia.
Perintätoimisto ilmoittaa kirjeitse vedenkatkaisupäivän. Palvelun keskeytykseltä välttyy maksamalla laskun pääoman ja perintätoimiston kaikki kulut kirjeen ohjeiden mukaisesti.

Huom! Lasku on maksettava perintätoimistolle, ei Joensuun Veden tilille.
Mikäli vedenjakelu joudutaan keskeyttämään, Joensuun Vesi perii vesijohtoventtiilin sulkemis- ja avaamiskulut.

Maksuvapautukset

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Vapautuminen liittymismaksusta

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Vapautuminen osasta jätevesimaksua

Joensuun Vesi maksuvapautusperusteet

Jäteveden poikkeuksellisen määrän vuoksi määrättävä alennettu jätevesimaksu

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu 013 337 3550 joensuunvesi@joensuu.fi

Liittymismaksulaskuri

Liittymismaksulaskuri
Liittymismaksu (sis. alv 24%)

0 €

Laskurin antama hinta on suuntaa antava. Liittymismaksu määritellään tarkasti liittymissopimuksessa.

*) Kerrosalaan lasketaan ulkomitoin yhteensä kerrosten alat ja lisäksi se ullakon ja kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja tai asuin- ja työhuoneita riippumatta siitä, onko rakennuksessa vesi- ja viemärilaitteita.