Asset Publisher

angle-left Joensuun Vesi palveluksessa - Automaatioasentaja Tonin matkassa

Joensuun Vesi palveluksessa - Automaatioasentaja Tonin matkassa

Tällä kertaa henkilöhaastattelu suoritettiin Tonin matkassa alkalointilaitoksella ja vedenottamolla.

Toni on aloittanut työuran Joensuun vedellä ensimmäisen kerran vuonna 2001 putkimiehenä. Hän oli suorittamassa putkiasentajakoulutuksen harjoittelua ja samaan aikaan asentajalle vapautui paikka, joka poiki Tonille vakituisen työsuhteen.

Kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan sai hänet kuitenkin opiskelemaan datanomiksi vuonna 2005. Valmistumisen jälkeen aikaisemman työnkuvan lisäksi 50 % työajasta sisälsi näytteenottoa ja mittalaitteiden kunnossapitoa sekä mikrotukihenkilön tehtäviä.

Vuosina 2017-2021 Toni työskenteli yksityisellä puolella ja suoritti vuonna 2020 oppisopimuksella automaatioasentajan tutkinnon.

Nykyään Tonin työnkuvaan kuuluu vesihuollon automaatiotyöt sekä ohjelmointi- ja asennustyöt. Yleensä aamu alkaa hälytyslistojen läpikäynnillä. Jätevesipuolella nämä hälytykset ovat tyypillisesti pumppujen ristiriitahälytyksiä sekä ylivuotohälytyksiä ja puhdasvesipuolella ristiriitahälytyksiä, mikä tarkoittaa, että pumppu ei käy.

Tehtävät monipuolisia niin kuin moni jo aikaisemmissa esittelyissä on todennut.

Alkalointilaitoksen näyttötaulusta voi seurata prosessin kulkua.

Joensuun Vedellä on yhteensä 14 vedenottamoa. Vedenottamot ovat kriittisiä kohteita ja ilkivallan estämiseksi suojattu aidoilla.

Vedenottamoilla tarkkaillaan automaation avulla mm. pumpatun veden määrää ja pH:ta.

Koska pohjavesi on usein lievästi hapanta, veden pH-arvoa nostetaan suodattamalla vesi kalkkikivikerroksen läpi, jolloin sen pH nousee lähelle neutraalia (7-8 pH-asteikolla).