Asset Publisher

angle-left Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

Viemäriin ei saa johtaa sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä,  

 • joiden osalta on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai,  

 • jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai

 • jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai

 • vastaanottovesistölle.  

Vaaralliset jätteet, kuten bensiini, liuottimet tai palo- ja räjähdysvaara aiheuttavat aineet eivät kuulu viemäriin. 

Viemärivettä ei saa jäähdyttää niin kylmäksi, että se aiheuttaa viemäriverkostossa jäätymisen vaaraa tai haittaa puhdistamon toimintaa, eikä myöskään viemäriin saa johtaa suurta vesimäärää, jonka lämpötila ylittää +40 C. 

Viemäriin johdettavan jäteveden pH-luvun tulee olla välillä 6–11. 

Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty, ellei johtamisesta ole sovittu erillisellä sopimuksella.  

Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus.  Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjäteveden erityiset piirteet, sovitaan viemäriin johdettavan jäteveden laadusta ja näytteenotosta sekä määritetään vastuut. 

 

Kiinteistössä asujan on myös hyvä muistaa, että viemäriin saa laittaa vain 

 • Wc:n huuhteluvesiä: wc-paperia, virtsaa ja ulostetta 

 • astian- ja pyykinpesuvesiä 

 • peseytymisessä tai siivouksessa käytettyjä vesiä 

Eikä sinne kuulu 

 • kahvinporot ja paistinrasvat 

 • ruuan tähteet 

 • vaipat, tamponit ja terveyssiteet 

 • vanupuikot, pumpuli 

 • hiukset 

 • tupakantumpit 

 • kondomit 

 • kuituliinat ja paksut käsipaperit 

 • piilolinssit 

 • purukumi 

 

Lavuaari