Asset Publisher

angle-left Pielisjoen alittavat runkovesijohdot uusitaan välillä Karsikko-Mutala

Pielisjoen alittavat runkovesijohdot uusitaan välillä Karsikko-Mutala

Joensuun Vesi uusii vanhat 1970-luvun alkupuolella rakennetut runkovesijohdot Pielisjoen ali välillä Karsikko-Mutala. Uudet vesijohdot suuntaporataan Pielisjoen ali. Työt ovat alkaneet 15.11.2021 vesijohtoputkien hitsauksella Karsikon puoleisella rannalla sekä puuston poistolla molemmilla ranta-alueilla. 

Pääurakoitsijana kohteessa toimii Viestra Oy. Työt valmistuvat joulukuun loppuun mennessä.

Työt aiheuttavat kevyen liikenteen reiteille muutoksia. Sekä Mutalan että Karsikon puoleisella rannalla kevyt liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi kiertoreittiä pitkin. Kiertoreitti on merkitty liikennemerkeillä sekä sulkuaidoilla. Kiertoreitit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla. Tilapäiset liikennejärjestelyt astuvat voimaan vk. 47 aikana.

Lisätietoja: 
Vesihuoltoinsinööri Anne Savolainen
p. 050 514 1905 anne.savolainen@joensuu.fi
 

Putkien hitsaus Karsikossa