Ajankohtaista alasivun pääkuva

Asset Publisher

angle-left Jätevedenpuhdistamojemme toiminta

Jätevedenpuhdistamojemme toiminta

Puhdistamme Joensuun ja ympäristökuntien jätevedet kolmella jätevedenpuhdistamolla: Kuhasalossa, Enossa ja Tuupovaarassa. Käsitellyn jäteveden määrä on yhteensä noin 7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Kantakaupungin, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven sekä Onttolan ja Kulhon vesiosuuskuntien jätevedet johdetaan Kuhasaloon. Jäteveden puhdistukseen käytetään biologiskemiallista menetelmää, jonka sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Puhdistetusta jätevedestä saadaan lämpöenergiaa lämpöpumpuilla ja biokaasusta sähköenergiaa kaasumoottorilla.

Enon kirkonkylän jätevedet johdetaan Enon jätevedenpuhdistamolle ja Uimaharjun jätevedet käsitellään Stora Enson Uimaharjun tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Enon jätevedenpuhdistamo on Kuhasalon tapaan biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamotoiminnasta syntyvät ylijäämälietteet käsitellään Stora Enson puhdistamolla.

Kuhasalosta ja Enosta puhdistettu jätevesi johdetaan Pielisjokeen.

Tuupovaaran kirkonkylän ja Koveron jätevedet johdetaan Tuupovaaran jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamo on kaksilinjainen, biologiskemiallinen bioroottorilaitos. Prosessissa syntyvä ylijäämäliete tuodaan käsittelyyn Kuhasaloon pääpuhdistamolle ja puhdistettu jätevesi johdetaan Kaatiojärveen.

Puhdistamoja käytetään ja hoidetaan normaalina työaikana. Muuna aikana häiriötilanteiden korjauksista vastaa varallaolohenkilöstö.

Lisätietoja puhdistamoiden toiminnasta löytyy Joensuun Veden verkkosivuilta osoitteesta https://www.joensuunvesi.fi/jateveden-kasittely

Kuhasalon puhdistamo