Ympäristöluvat

Vesihuoltolaitos tarvitsee ympäristölupia mm. veden ottamiseen pohjavesialueilta, sekä jokaiselle jätevedenpuhdistamolle. Pääset tutustumaan ympäristölupiin alla olevista linkeistä.

Vesilain mukaiset luvat: Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat:

Osa linkeistä ei ole vielä käytössä. Sivua täydennetään myöhemmässä vaiheessa.