Vesistöjen tarkkailu

Jätevevesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistöön tarkkaillaan Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Vesistö- ja kalastotarkkailun hoitaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy koko Pielisjoen ja Pyhäselän pohjoisosan kuormittajien yhteistoimeksiantona. Edellämainittujen ohjelmien piiriin kuuluvat sekä Kuhasalon että Enon jätevedenpuhdistamot. Kuhasalon ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamoilta edellytetään kalojen velvoiteistutuksia ja ne on hoitanut Pro Agria Pohjois-Karjala ry.

Tuupovaaran jätevedenpuhdistamon osalta vesistötarkkailun hoitaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy vuosille 2011-2015 uusitun, ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Hammaslahden jätevedenpuhdistamon osalta tarkkailua jatkaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.