Verkosto

Verkostot

Joensuun Veden vesijohtoverkostoon liitettyjen kiinteistöjen asukasmäärä vuoden 2013 lopussa oli arviolta 63 300 henkilöä, joka on noin 85 % kaupungin koko asukasmäärästä. Vastaavat luvut jätevesiviemäriverkoston osalta olivat 61 100 henkilöä ja noin 82 %.

Vedenjakeluverkosto

Käytössä olevan vedenjakeluverkoston pituus on 757 km ja verkoston varrella on käytössä 12 vesisäiliötä.

Jätevesiverkosto

Käytössä olevan viemäriverkoston pituus on yhteensä 824 km. Tästä jätevesiviemäreiden osuus on 501 km ja hulevesiviemäreiden osuus 301 km.

Tonttijohdot

Kiinteistöjen vastuulla oleva tonttijohto käsittää johto-osuuden liittymäkohdasta aina rakennukselle asti. Liittymäkohta sijaitsee tonttijohdon ja runkojohdon liitoskohdassa.

 

Päivitetty 21.11.2014

YHTEYSTIEDOT

Verkostojen kunnossapito

Kimmo Kaukoranta
toimistorakennusmestari
p. 013 337 6534
kimmo.kaukoranta@joensuu.fi

Hannu Kukkonen
kunnossapitopäällikkö
p. 013 337 8525
hannu.kukkonen@joensuu.fi


Verkostotiedot

Satu Turtiainen
tekninen sihteeri
p. 013 337 3560
satu.turtiainen@joensuu.fi

Sanna Sorjonen
toimistoinsinööri
p. 013 337 3513
sanna.sorjonen@joensuu.fi

Emmi Mäki-Petäjä
kehitysinsinööri
p. 013 337 0061
emmi-maki-petaja@joensuu.fi