Allas1

Vedentuotanto

Joensuun Vedellä on käytössä 16 vedenottamoa, joista kaksi toimii varavedenottamona. Ottamoista viisi sijaitsee Kontiolahden kunnassa ja loput Joensuun kaupungin alueella.

Kaikki Joensuun Veden kulutukseen toimittama vesi on pohjavettä, joka ei vaadi veden puhdistusta, vaan ainoastaan alkaloinnin pH:n säätämiseksi. Pääosin vedenkäsittelylaitoksilla on käytössä kalkkikivialkalointi ja joillakin pienemmillä laitoksilla alkalointiin käytetään soodaa. Joensuun Vedellä on kymmenen alkalointilaitosta. 

Joensuun Veden talousvesi on normaalitilanteessa hygieenistä ja täyttää mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesi kuitenkin desinfioidaan varmuuden vuoksi ultraviolettivalolla ennen jakeluverkkoon pumppaamista. UV-desinfiointi on turvallinen keino veden hygieenisen laadun turvaamiseksi ja se sopii ennen kaikkea kirkkaille pohjavesille. Käsittelyssä veden haju ja maku eivät muutu eikä siinä ole minkäänlaista yliannostuksen vaaraa.

YHTEYSTIEDOT

Anne Savolainen
käyttöpäällikkö
p. 013 337 7266
anne.savolainen@joensuu.fi