Usein esitettyjä kysymyksiä

Sivulta löytyy vastauksia Joensuun Vedelle usein esitettyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä etsimääsi vastausta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tai esittää kysymyksesi palautelomakkeella.

Juomavesi

Onko juomavesi kovaa vai pehmeää?
Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Niiden määrä vedessä on alhainen eli vesi on pehmeää. Veden kovuus vaihtelee laitoksesta riippuen 0,33 -0,79 mmol/l (1,9-4,4 °dH) välillä. Kun vesi on pehmeää, pesuainetta tarvitaan vähemmän kuin kovaan veteen. Laske siis pesuaineen määrä pehmeälle vedelle annetun ohjeistuksen mukaan.

Mikä on juomaveden pH?
Veden happamuustaso eli pH on 7,6-8,1. Vesi on siis hyvin lievästi emäksistä.

Onko juomavedessä fluoridia?
Joensuun alueen pohjavesissä on fluoridia 0,05-0,1 mg/l. EU:n talousvedelle asettama laatuvaatimuksen raja-arvo on 1,5 mg/l

Lisätäänkö veteen klooria?
Juomaveteen ei lisätä klooria. Veden hygieenisyyden turvaamiseksi käytetään UV-desinfiointia.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?
Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa.

Mitä tehdä, kun hanavesi on ajoittain ruskeaa?
Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole katkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön.

Missä tutkitaan kaivo- ja järvivesinäytteitä?
Yksityisiä kaivo- ja järvivesinäytteitä tutkii Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Jokikatu 8, 80220 Joensuu

Jätevesi

Saako ruuantähteitä laittaa viemäriin?
Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa mitään kiinteitä jätteitä, sillä ne voivat tukkia viemärin, lue lisää.

Mitä tehdä, jos viemäri ei vedä?
Jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttiviemärissa, ota yhteys putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja. Jos epäilet, että viemäritukos on laitoksen putkissa, ota yhteyttä virka-aikana Joensuun Veden asiakaspalveluun p. 013 337 3550 ja muuna aikana p. 013 337 3599.

Voiko vessanpönttöön tai viemäriin tippunutta esinettä saada takaisin jätevedenpuhdistamolta?
Jätevesiviemäriin joutuneita pieniä esineitä on valitettavasti mahdotonta löytää jätevedenpuhdistamolta. Viemäriin saakka joutunut esine saattaa olla viemäriverkostossa kilometrien päässä. Kun se on päätynyt puhdistamolle, sitä on mahdotonta paikantaa kaiken vedestä puhdistetun jätteen seasta.

Vesilaskutus

Paljonko vesi maksaa?
Talousvesi maksaa 1,90 €/m3 ja jätevesi 2,49 €/m3 eli yhteensä 4,39 €/m3 (hinnat sisältävät alv 24 %). Hinnat ovat 1.1.2018 alkaen, lue lisää.

Kuinka usein vesilasku tulee?
Joensuun Vesi laskuttaa pienkuluttajia kolmen kuukauden välein, suurkuluttajia kuukausittain sekä vesipostiasiakkaita puolivuosittain, lue lisää.

Puutarhaletkumme pääsi vuotamaan nurmikolle lomamatkamme aikana, jonka johdosta vesimittarin lukema on todellista veden käyttöämme suurempi. -Saanko hyvitystä vesilaskustani jäteveden osalta?
Joensuun Veden käytäntönä on ollut, että vapautus hukkaan menneestä vedestä myönnetään puolesta jätevesimaksua silloin, kun vesivuotoa ei ole voitu havaita ajoissa ja kyse on sattuneesta vahingosta. Vastuu kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista on Joensuun Veden toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön.

Voinko saada hyvitystä jätevesimaksusta, sillä olen joutunut kastelemaan uutta siirtonurmikkoa ja olen myös mitannut kasteluun käyttämäni veden määrän?
Kasteluveden käytöstä ei myönnetä hyvityksiä jätevesimaksuun.

Vesimittarit

Kuinka usein vesimittari pitää vaihtaa?
Pientalojen mittarit vaihdetaan 10 vuoden välein. Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa aina vesilaitos. Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään yleensä veloituksetta.

Voiko vesimittari jäätyä?
Kyllä voi. Pakkaskaudella kiinteistönomistajien on syytä huolehtia vesimittarin suojaamisesta. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata Joensuun Vedeltä ja jäätymisestä aiheutuvat kustannukset maksaa kiinteistön omistaja.
 

Palautelomake