Veden laatu alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Veden käsittely

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Veden laatu

Joensuun Veden toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi käsittelyä. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä. Yleisimmät verkostovesinäytteistä tutkittavat asiat ovat

  • haju ja maku
  • sameus ja väri
  • pH
  • sähkönjohtavuus
  • rauta
  • mangaani
  • koliformiset bakteerit
     

Anne Savolainen

Anne Savolainen Käyttöpäällikkö 050 514 1905 anne.savolainen@joensuu.fi