Pohjavesialueet

Joensuun pohjavesialueet sijaitsevat hyvin usein Toiseen Salpausselkään liittyvien harjujen ja sauma-muodostumien läheisyydessä. Esimerkiksi Joensuun keskustan lähettyviltä löytyy Utranharju, jonka I-luokan pohjavedestä moni joensuulainen saa juomavetensä.

Pohjavesialueet on jaettu kahteen luokkaan käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan. Luokan I pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20−30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan vedenhankintaa varten. Luokka II on vedenhankintaan soveltuva alue, jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa.

Pyhäselän alueella I-luokan pohjavesialueita on 4 kpl: Lähdekorpi, Vehkapuro, Elovaara ja Immolankangas, II- luokan pohjavesialueita on 5 kpl.

Kiihtelysvaaran alueella I-luokan pohjavesialueita on 7 kpl: Kiihtelysvaaran kirkonkylä, Heinävaara, Lahdenvaara, Viesimonkangas, Punkaharju, Heinävaarankangas ja Kaukaansärkät. Luokan II pohjavesialueita on 4 kpl.

Tuupovaaran alueella I-luokan pohjavesialueita on 3 kpl: Matosärkkä, Metonlampi ja Kovero. II-luokan alueita on 5 kpl.

Enon alueella I-luokan pohjavesialueita on 6 kpl: Huosiolampi, Tannilanvaara, Laukkalansaari, Huosiissärkkä, Tuomijärvensärkkä sekä Herajoenkangas. Luokan II pohjavesialueita on 15 kpl.
 

Joensuun pohjavesialueet kartalla.


Lisätietoa pohjavesistä löytyy mm. ympäristöhallinnon nettisivuilta.

Päivitetty 28.11.2014