Jätevedenpuhdistus

Joensuun Vesi -liikelaitos käsittelee yhdyskuntien jätevesiä kolmella jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamot sijaitsevat Kuhasalossa, Enossa ja Tuupovaarassa. Vuonna 2017 puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiota jätevettä.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamo on pääpuhdistamo ja sinne johdetaan koko kantakaupungin sekä Kiihtelysvaaran ja Pyhäselän jätevedet teollisuus mukaan lukien. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien jätevedet.

Tuupovaaran jätevedenpuhdistamolla käsitellään Tuupovaaran kirkonkylän ja Koveron jätevedet. Enon kirkonkylän jätevedet käsitellään Enon puhdistamolla ja Uimaharjun jätevedet Stora Enson Uimaharjun tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Tuupovaaran puhdistamon ylijäämälietteet käsitellään Kuhasalon pääpuhdistamolla ja Enon puhdistamon Stora Enson tehdaspuhdistamolla. Lietteen jatkokäsittelyn hoitaa ulkopuolinen urakoitsija.

YHTEYSTIEDOT

Kuhasalon jätevedenpuhdistamo
Puhdistamontie 2
80220 JOENSUU

Pasi Kakkonen
käyttöpäällikkö
p. 050 562 6870
pasi.kakkonen@joensuu.fi

Riitta Paganus
käyttömestari
p. 050 412 2610
riitta.paganus@joensuu.fi